Agriseco dự báo 8 nhóm ngành duy trì tăng trưởng tích cực trong quý II

Agriseco dự báo 8 nhóm ngành duy trì tăng trưởng tích cực trong quý II

Bước sang quý II, cơ hội tìm kiếm các nhóm ngành tăng trưởng lợi nhuận cao dần khan hiếm hơn, yếu tố nền kết quả kinh doanh thấp cùng kỳ sẽ không còn là câu chuyện chính. Trên cơ sở hoạt động thương mại xuất nhập khẩu phục hồi, mặt bằng lãi suất duy trì mức thấp giúp tiết giảm chi phí lãi vay,... Agriseco Research dự báo 8 nhóm ngành, trong đó có bán lẻ, xuất khẩu, thép,... sẽ giữ sự tăng trưởng tích cực trong quý II.