Lợi nhuận doanh nghiệp ngành thép có thể tăng 40% trong năm 2024

Lợi nhuận doanh nghiệp ngành thép có thể tăng 40% trong năm 2024

Theo nhận định của công ty chứng khoán, sản lượng và giá bán là 2 yếu tố trực tiếp có thể thúc đẩy lợi nhuận các doanh nghiệp ngành thép tăng tới 40% vào năm 2024. Thêm vào đó, nguồn cung giảm nhẹ từ Trung Quốc cũng là yếu tố thuận lợi cho ngành này.