Thù lao của các lãnh đạo HDBank được phân bổ thế nào?

Thù lao của các lãnh đạo HDBank được phân bổ thế nào?

Mới đây, Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank, mã: HDB) công bố thông tin bổ sung cho BCTC năm 2021 về lương, thù lao, chi phí hoạt động của người nội bộ. Tổng thu nhập của HĐQT Ngân hàng trong năm lên tới 13,4 tỷ đồng.