Facebook có bao nhiêu người dùng?

Facebook có bao nhiêu người dùng?

Nghiên cứu nội bộ cho thấy rằng những người dùng mới có nhiều loại tài khoản như thường xuyên dùng, "rất đều"; và còn lại là ít dùng.