Nhân dân tệ mất giá, đe dọa các nước đang phát triển

Nhân dân tệ mất giá, đe dọa các nước đang phát triển

Đồng nhân dân tệ rẻ hơn có thể làm mất sức hấp dẫn đối với hàng xuất khẩu của các nước khác. Đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi có thể phải đối mặt với áp lực giảm giá, đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc về xuất khẩu.