Số thu ngân sách của ngành thuế đạt hơn 76%​

Số thu ngân sách của ngành thuế đạt hơn 76%​

Ngày 4/10, Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng của năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.048.389 tỷ đồng, bằng 76,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,9% so với cùng kỳ.
Sẽ sửa quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ba quý đầu năm

Sẽ sửa quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ba quý đầu năm

Để tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng cho phép sửa đổi một số điều của Nghị định số 126, trong đó có điều khoản tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong ba quý đầu năm.