`Gần 2000 F1, F2 tại TP.HCM bỏ trốn` là tin giả

`Gần 2000 F1, F2 tại TP.HCM bỏ trốn` là tin giả

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM khẳng định thông tin gần 2.000 người là F1, F2 bỏ trốn, tản khắp thành phố là tin giả, làm ảnh hưởng tới tâm lý người dân và tác động xấu tới nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.