Bamboo Airways cân nhắc thêm nhà đầu tư chiến lược

Bamboo Airways cân nhắc thêm nhà đầu tư chiến lược

Để bổ sung nguồn lực cho chiến lược tới đây, Bamboo Airways cân nhắc thêm nhà đầu tư chiến lược; đây là thông tin vừa được Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bamboo Airways Đặng Tất Thắng cho biết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.