Tôn vinh DN xuất sắc nhất Đông Nam Á - ASEAN Business Awards 2020

Tôn vinh DN xuất sắc nhất Đông Nam Á - ASEAN Business Awards 2020

(DNVN) - Giải thưởng ASEAN Business Awards 2020 (ABA 2020) chính thức được công bố nhằm tôn vinh những doanh nghiệp xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á và những doanh nghiệp đã, đang có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 toàn khu vực ASEAN.