Hà Nội mưa ngập phổ cổ - Nhìn từ chiếc nắp cống vỡ

Hà Nội mưa ngập phổ cổ - Nhìn từ chiếc nắp cống vỡ

Điều cấp bách trong lúc này là song song với việc cải tạo hệ thống thoát nước, thực hiện các giải pháp đồng bộ như nâng cao hiệu quả các hồ điều hòa hoặc thậm chí là xây dựng hệ thống bể ngầm chứa nước mưa…