Điện lực Đồng Văn ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Điện lực Đồng Văn ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

(DNVN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Đồng Văn. Ngoài nhiệm vụ đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế, chính trị, an sinh xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn huyện.