Thủ tướng Chính phủ: Quy hoạch không thể nóng vội

Thủ tướng Chính phủ: Quy hoạch không thể nóng vội

Thủ Tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành duyệt quy hoạch cấp quốc gia, vùng, tỉnh trong năm 2022, tuy nhiên lưu ý không thể nóng vội, phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.