Lạng Sơn khởi công khu đô thị gần 700 tỷ đồng

Lạng Sơn khởi công khu đô thị gần 700 tỷ đồng

Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Chi Lăng và Công ty Cổ phần tập đoàn BGI vừa khởi công khu đô thị phía Đông Nam tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng.