Vi phạm công bố thông tin, 3 nhà đầu tư bị phạt 80 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, 3 nhà đầu tư bị phạt 80 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, đã ra các quyết định xử phạt hành chính đối với 3 nhà đầu tư gồm 1 tổ chức và 2 cá nhân, với tổng số tiền phạt 80 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng hạn khi có thay đổi tỷ lệ sở hữu lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết; không công bố dự kiến giao dịch.