Kế toán trưởng một ngân hàng bị xử phạt liên quan đến vi phạm chứng khoán

Hà Lan 15:00 | 22/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 261/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

Theo Quyết định số 261/QĐ-XPVPHC, Thanh tra UBCKNN quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Thu Hằng số tiền 7.500.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 2 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin dự kiến giao dịch về việc đã bán 5.000 cổ phiếu vào ngày 7/5/2021 và đã mua 5.000 cổ phiếu vào ngày 24/5/2021.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng hiện đang là Kế toán trưởng của một ngân Ngân hàng tại Hà Nội.

Kế toán trưởng một ngân hàng bị xử phạt liên quan đến vi phạm chứng khoán.

Ngày 18/10, UBCKNN ban hành Quyết định số 633/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Khoa Thị Thanh Huyền. Cụ thể, bà Huyền bị phạt tiền số tiền 130.000.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm g khoản 2 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bà Khoa Thị Thanh Huyền đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch đã bán 193.100 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (Mã chứng khoán: HAP) (tương ứng 1.931.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) vào ngày 10/5/2021, bán 21.500 cổ phiếu HAP (tương ứng 215.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) vào ngày 11/5/2021, bán 897.200 cổ phiếu HAP (tương ứng 8.972.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) vào ngày 27/5/2021, bán 420.300 cổ phiếu HAP (tương ứng 4.203.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) và mua 10.000 cổ phiếu HAP (tương ứng 100.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) vào ngày 31/5/2021. Tiếp đó, bà này mua 350.600 cổ phiếu HAP (tương ứng 3.506.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) và bán 591.000 cổ phiếu HAP (tương ứng 5.910.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) từ ngày 01/6/2021 đến ngày 11/6/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Bà Khoa Thị Thanh Huyền hiện là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco.