Giao dịch trước thời gian công bố, Tổng Giám đốc FET bị xử phạt

Hà Lan 11:00 | 27/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt ông Vũ Tiến Dương - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp dầu khí (HOSE: PET) vì giao dịch ngoài khoảng thời gian công bố thông tin.

Ngày 26/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 661/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Tiến Dương (Địa chỉ: 62/273/3 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP.HCM), cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5; Điểm d Khoản 2, Điểm c Khoản 3 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin

Theo công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, ông Vũ Tiến Dương - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã chứng khoán PET) được thực hiện giao dịch mua 200.000 cổ phiếu PET (tương ứng 2 tỷ đồng mệnh giá) từ ngày 22/1/2021 đến ngày 16/2/2021. Tuy nhiên, ông Vũ Tiến Dương đã mua 90.000 cổ phiếu PET (tương ứng 900 triệu đồng mệnh giá) vào ngày 20/1/2021.

Ông Vũ Tiến Dương - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

Ông Vũ Tiến Dương sinh năm 1967, ông đã có thời gian công tác liên tục trong ngành Dầu khí từ năm 1994. Tháng 1/2002, ông Vũ Tiến Dương được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Thương mại – Chi nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại TP.HCM. Từ tháng 2/2003 ông Vũ Tiến Dương được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Công ty TNHH 1TV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển.

Tháng 1/2008, ông Vũ Tiến Dương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC). Tháng 10/2009, ông Vũ Tiến Dương được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí kiêm Giám đốc Công ty TNHH 1TV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển sau khi đơn vị này trở thành thành viên của PETROSETCO.

Tháng 1/2014, ông được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PETROSETCO, Phó Tổng giám đốc giám đốc PETROSETCO kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD). Từ ngày 9/4/2015, ông Vũ Tiến Dương trở thành Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phẩn Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO).

Theo kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, PET ghi nhận doanh thu đạt 11.485,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 173,38 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,1% và 53,7% so với cùng kỳ. Công ty hoàn thành được 86,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của PET tăng 2,4% so với đầu năm lên 6.474,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.509,2 tỷ đồng, chiếm 38,8% tổng tài sản. Điểm đáng lưu ý, trong 9 tháng đầu năm, tồn kho tăng 38,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 299,4 tỷ đồng lên 1.083,2 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục tăng 20,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 423,1 tỷ đồng lên 2.509,2 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu PET giảm 300 đồng xuống 29.700 đồng/cổ phiếu.

 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Dược Danapha

Ngày 26/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 266/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược Danapha (Địa chỉ: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về thực hiện quyền, đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (Công ty Cổ phần Dược Danapha không thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 30/01/2021 và họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 18/4/2021).

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sám mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty Cổ phần Dược Danapha công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2019, quý 3/2020, BCTC bán niên năm 2020 đã được soát xét, Báo cáo thường niên năm 2019, Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021 bổ sung (Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2020), Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).