Ông Võ Thanh Liêm xin rút khỏi HĐQT Ricons

Ông Võ Thanh Liêm xin rút khỏi HĐQT Ricons

Ông Võ Thanh Liêm - người từng được đưa lên giữ chức Quyền Tổng Giám Đốc Coteccons thời hậu ông Nguyễn Bá Dương đã xin rút khỏi thành viên HĐQT của Ricons sau gần một năm tại vị.