[Video] Phổ biến dịch vụ rửa xe tại nhà trong mùa dịch

[Video] Phổ biến dịch vụ rửa xe tại nhà trong mùa dịch

Dịch vụ rửa ô tô tại nhà đang dần trở nên phổ biến trong mùa dịch. Khách hàng khi muốn sử dụng dịch vụ cần phải đặt thông qua một ứng dụng trên điện thoại, với giá từ 80.000 đến 340.000 đồng/ 1 lần sử dụng.