Bức tranh kinh doanh các ngân hàng quý III/2020

Bức tranh kinh doanh các ngân hàng quý III/2020

Đại dịch COVID-19, chiến chiến Mỹ - Trung hay cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế của thế giới trong đó chịu ảnh hưởng nhiều nhất là khối doanh nghiệp và giới tài chính - ngân hàng.