TS Lưu Bình Nhưỡng: Khi làm từ thiện cần đề cao tinh thần đạo đức

TS Lưu Bình Nhưỡng: Khi làm từ thiện cần đề cao tinh thần đạo đức

Theo TS Lưu Bình Nhưỡng, khi làm từ thiện, cần đề cao tinh thần đạo đức, đi làm từ thiện mà không có đạo đức thì không làm được. Bên cạnh đó, phải dựa vào pháp luật để làm từ thiện và phải có phương pháp làm từ thiện đúng, không phải muốn làm thế nào cũng được.