Giám đốc Tài chính SSI bán 500.000 cổ phiếu

Giám đốc Tài chính SSI bán 500.000 cổ phiếu

Mới đây, trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần chứng khoán SSI báo cáo đã bán xong 500.000 cổ phiếu SSI.