Doanh nghiệp cần được “trợ thở”

Doanh nghiệp cần được “trợ thở”

Lần đầu tiên trong một thập kỷ qua, số lượng doanh nghiệp bị “khai tử” cao hơn số doanh nghiệp mới được “khai sinh”. Đây là điều rất đáng lo ngại mà nguyên nhân chính là do tác động của đại dịch Covid-19...