Hưng Thịnh Incons (HTN): Lãi ròng năm 2022 đạt 1/3 mục tiêu

Hưng Thịnh Incons (HTN): Lãi ròng năm 2022 đạt 1/3 mục tiêu

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Mã chứng khoán: HTN) vừa công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2022. Kết quả, doanh thu thuần lũy kế cả năm 2022 đạt 5.465 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch, trong khi lãi ròng chỉ đạt 88 tỷ đồng, tương đương 33% kế hoạch.