Chân dung ông Trần Ngọc Năm, người phụ trách công việc Tổng Giám đốc của Petrolimex

Chân dung ông Trần Ngọc Năm, người phụ trách công việc Tổng Giám đốc của Petrolimex

Mới đây, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – PLX) mới Quyết định số 666 về việc giao nhiệm vụ cho ông Trần Ngọc Năm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex phụ trách các công việc của Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/11/2021 cho đến khi Tổng Giám đốc Tập đoàn mới được bổ nhiệm.