Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex: 65 năm hành trình khẳng định bản lĩnh `cánh chim đầu đàn`

21:02 | 07/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Là tập đoàn kinh tế Nhà Nước đóng vai trò trụ cột, trải qua 65 năm đồng hành cùng đất nước, mỗi giai đoạn lịch sử Tập Đoàn Xăng Dầu việt Nam(Petrolimex) luôn làm tròn sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Với hơn sáu thập kỷ hình thành và phát triển, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã làm tốt sứ mệnh "khơi thông huyết mạch" của nền kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Lịch sử hào hùng 65 năm tạo nên "xương sống" của nền kinh tế Việt

Được thành lập theo Nghị định số 09/BTN ngày 12/01/1956, Tổng công ty Xăng dầu mỡ sau đổi tên thành Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (tiền thân của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex) đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị của một doanh nghiệp quốc doanh.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có: 41 Công ty thành viên, 34 Chi nhánh và Xí nghiệp trực thuộc các Công ty thành viên 100% vốn Nhà nước, 23 Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty, 3 Công ty Liên doanh với nước ngoài và 1 Chi nhánh tại Singapore.


Petrolimex - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Petrolimex là một trong 10 Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam 

Các công ty kinh doanh xăng dầu

17 Công ty xăng dầu ở miền Bắc.

8 Công ty xăng dầu miền Trung.
17 Công ty xăng dầu miền Nam.

Các công ty Liên doanh

Công ty liên doanh BP-Petco.

Công ty liên doanh PTN.
Công ty lien doanh BVP
Công ty liên doanh TNHH kho X.Dầu ngoại quan Vân phong. 

Các công ty Cổ phần

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm (PJICO).

Tổng công ty cổ phần Gas Petrolimex (PGC).
Tổng công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex (PLC).
Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex (PG Tanker).
Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC)
Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ hạ tầng Xăng dầu (PLAND).
Công ty cổ phần cơ khí xăng dầu (PMS).
Công ty cổ phần xây lắp I (PCC 1).
Công ty cổ phần xây lắp III.
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO).
Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex (PECO).
Công ty cổ phần thương mại & vận tải Petrolimex Hà Nội (PETAJICO)
Công ty cổ phần tin học viễn thông Petrolimex (PIACOM)
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (PEC)
Công ty cổ phần vận tải & dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
Công ty cổ phần vận tải & dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.
Công ty cổ phần vận tải & dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.
Công ty cổ phần vận tải & dịch vụ Petrolimex Đà Nẵng.
Công ty cổ phần vận tải & dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế.
Công ty cổ phần vận tải & dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy.
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vitaco.
Công ty cổ phần đầu tư Công đoàn (PG Invest)
Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex (PA)
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank).

Văn phòng đại điện

Văn phòng đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.
Văn phòng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Cam pu chia.
Công ty TNHH 1 thành viên Petrolimex tại Singapore
Công ty TNHH 1 thành viên Petrolimex tại Lào

Là doanh nghiệp nhà nước trọng yếu, được xếp hạng đặc biệt, có quy mô toàn quốc, bảo đảm 60% thị phần xăng dầu cả nước. Petrolimex luôn phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo bình ổn và phát triển thị trường xăng dầu, sản phẩm hoá dầu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Petrolimex - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam luôn gắn liền với các sự kiện lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Giai đoạn 1956-1975: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có nhiệm vụ đảm bảo nhu cầu xăng dầu cho sự nghiệp khôi phục, phát triển kinh tế để xây dựng CNXH và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, cung cấp đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Công nhân xăng dầu “quý xăng như máu”, quyết bảo vệ dòng xăng. Nhiều tấm gương đã anh dũng hy sinh, công nhân xăng dầu cũng là những người lính gan dạ, kiên cường, xông pha nơi tiền tuyến. Với thành tích xuất sắc trong giai đoạn này, Nhà nước đã phong tặng 8 đơn vị thành viên của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 cá nhân Anh hùng lao động và công nhận 31 CBCNV là liệt sĩ trong khi làm nhiệm vụ.

Giai đoạn 1976-1986: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam bắt tay khôi phục các cơ sở xăng dầu bị tàn phá ở miền Bắc, tiếp quản các cơ sở xăng dầu và tổ chức mạng lưới cung ứng xăng dầu ở các tỉnh phía Nam, thực hiện cung cấp đầy đủ, kịp thời nhu cầu xăng dầu cho sản xuất, quốc phòng và đời sống nhân dân đáp ứng yêu cầu hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước. Trong giai đoạn này Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương độc lập hạng nhì cho Tổng công ty, phong tặng 1 cá nhân danh hiệu Anh hùng lao động và nhiều huân chương lao động cho các tập thể, cá nhân.

Giai đoạn 1986-2011: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thực hiện chiến lược đổi mới và phát triển theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh sang cơ chế thị trường định hướng XHCN, từng bước xây dựng Tổng công ty trở thành hãng xăng dầu quốc gia mạnh và năng động để tham gia hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong giai đoạn này, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Tổng công ty, phong tặng 2 đơn vị thành viên danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, 5 chiến sỹ thi đua toàn quốc và 114 Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân.

Giai đoạn 2015 - 2020: Sản lượng xăng, dầu xuất bán hợp nhất (bán nội địa, bán tái xuất và bán quốc tế) tăng bình quân 6,9%/năm; tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt 8,1%/năm; tốc độ tăng trưởng tài sản tăng 5,4%; tăng trưởng về lợi nhuận trước thuế đạt 11%/năm... Tập đoàn là một trong các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn nhất cả nước. Tập đoàn đã nộp vào ngân sách nhà nước gần 188 nghìn tỷ đồng, bình quân đạt trên 37,6 nghìn tỷ đồng/năm; tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân cho cả giai đoạn đạt 20,4%; tỷ lệ lợi nhuận/tổng tài sản bình quân cho cả giai đoạn đạt 7,6%; bảo đảm ổn định việc làm và thu nhập cho hơn 26 nghìn lao động.

Petrolimex ra đời trong cuộc chiến và vững vàng hơn cũng từ cuộc chiến. Trải qua những năm tháng chiến tranh, Petrolimex khẳng định vai trò không thể thiếu trên những tuyến đường huyết mạch của đất nước, giúp những chuyến xe nối dài yêu thương, đi từ khói lửa đạn bom đến ngày đất nước trọn niềm vui.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex): Đảm bảo nguồn năng lượng để nền kinh tế Việt " cất bước " thần tốc

Mục tiêu của Petrolimex nỗ lực phấn đấu để trở thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam với định hướng chú trọng đến phát triển các sản phẩm chất lượng cao, đứng đầu về kinh doanh xăng dầu hạ nguồn. Tiếp tục lấy xăng dầu làm trục chính trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, mở rộng đầu tư phát triển sang các lĩnh vực khí hóa lỏng, lọc – hóa dầu, vận tải xăng dầu, xuất nhập khẩu, bảo hiểm. Trở thành 1 trong 10 doanh nghiệp hàng đầu cả nước về quy mô thị trường và hiệu quả kinh tế. Nâng cao giá trị cho cổ đông, mang lại lợi ích cho người lao động, cộng đồng; nâng cao giá trị cuộc sống; góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chính vì vậy, trong chiến lược phát triển bền vững của mình, Petrolimex xác định phải trở thành Tập đoàn năng lượng có quy mô vốn hóa chục tỷ USD, doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong việc cung cấp các nguồn năng lượng sạch, tiêu chuẩn chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

 

Petrolimex - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Petrolimex hiện tại có 2.550 cửa hàng trải khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam

Ngày 1/12/2011, Petrolimex chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Ngày 17/8/2012, Petrolimex trở thành công ty đại chúng. Ngày 21/4/2017, cổ phiếu của Petrolimex (mã PLX) chính thức chào sàn HoSE. Ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu PLX nằm trong top 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện giá cổ phiếu của Petrolimex đang giao dịch trong khoảng 55,5 nghìn đồng/cp.

Với tầm nhìn "Để tiến xa hơn", Petrolimex đã chọn Tập đoàn năng lượng số 1 Nhật Bản JX Nippon Oil & Energy (JXE) làm đối tác chiến lược và sở hữu 103.5 triệu cổ phiếu (tương đương 8%).

Cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập. Cổ phần hoá thành công, Petrolimex tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong nền kinh tế nước nhà. Hình ảnh Petrolimex hiện diện cùng các sự kiện lớn của đất nước, là thương hiệu được người tiêu dùng tin yêu. Hàng năm, Petrolimex là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Petrolimex xây dựng hệ thống bán lẻ với hơn 2.550 cửa hàng trải khắp 63 tỉnh thành. Các công ty thành viên không chỉ đem lại nguồn thu lớn ngân sách cho địa phương mà luôn đồng hành cùng các hoạt động phát triển an sinh, xã hội, các hoạt động thiện nguyện đậm nghĩa tình.

Sự hiện diện của chữ P ở tất cả các tỉnh thành không chỉ mang tính địa lý mà còn khẳng định tính trách nhiệm xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Petrolimex ngày càng khẳng định vai trò mạch máu của nền kinh tế, xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành xăng dầu Việt Nam.

Petrolimex vẫn tiếp tục tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực xăng dầu nói riêng, phát triển kinh tế nói chung; chuyển đổi số các hoạt động sản xuất – kinh doanh; sát cánh cùng cơ quan quản lý nhà nước trong việc minh bạch hoá thị trường, kiên quyết chống buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu...

Đặc biệt, năm 2020, là một năm với nhiều khó khăn và thử thách khi nền kinh tế phải đối mặt với nhiều biến động bất thường của giá dầu, sự bất ổn chính trị trên toàn cầu và đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch COVID-19, gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động quản trị và sản xuất kinh doanh của Petrolimex. Đứng trước bối cảnh này, Petrolimex đã kịp thời xây dụng các kịch bản kinh doanh cụ thể để ứng phó kịp thời với các tình huống xấu nhất có thể xảy đến; thực hiện quyết liệt các phương án tiết giảm chi phí; tăng cường công tác quản trị rủi ro và nâng cao công tác dự báo về diễn biến thị trường kinh doanh xăng dầu; đẩy mạnh phát triển các dịch vụ gia tăng ngoài xăng dầu để khai thác tối đa lợi thế của hệ thống phân phối trên khắp cả nước.

Điều đáng nói, tính đến thời điểm hiện nay, Petrolimex là đơn vị duy nhất có hệ thống kho bể, tuyến ống rộng lớn nhất: Cảng dầu B12, Tổng kho Xăng dầu Đức Giang, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, Tổng kho Xăng dầu Đà Nẵng… là những kho cảng hiện đại, quy mô lớn, cung cấp xăng dầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phụ trách, đảm bảo dự trữ xăng dầu quốc gia, không để thị trường có những biến động bất thường.

 

Xem thêm: Petrolimex giảm 74% lợi nhuận, thấp nhất trong vòng 5 năm qua

 

Nguyễn Dung