Tham tán Thương mại phải lấy thành công của doanh nghiệp để hành động

Tham tán Thương mại phải lấy thành công của doanh nghiệp để hành động

(DNVN) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các Tham tán Thương mại và Trưởng bộ phận Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài  lấy thành công của doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam làm kim chỉ nam cho hành động của mình, tập trung phục vụ có hiệu quả các doanh nghiệp, thúc đẩy hàng hóa Việt Nam thâm nhập bền vững vào thị trường nước sở tại.