Nguồn cung dồi dào, vì sao giá thép vẫn tăng?

Nguồn cung dồi dào, vì sao giá thép vẫn tăng?

Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu thép các loại đạt 2.168.701 tấn, tăng 67,8% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy, nguồn cung thép sản xuất trong nước dư thừa, đủ cho cầu tiêu thụ trong nước.