TP HCM: Doanh nghiệp còn nợ thuế gần 44.000 tỷ đồng

TP HCM: Doanh nghiệp còn nợ thuế gần 44.000 tỷ đồng

Tại TP HCM, tính đến ngày 30/11 vừa qua, tổng số tiền thuế nợ là 43.918 tỷ đồng, tăng 4.622 tỷ đồng, tương ứng 11,76% so với cuối năm 2021; nợ khó thu 12.973 tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng số nợ thuế.
Thu ngân sách từ ngành thuế tăng 16,5%

Thu ngân sách từ ngành thuế tăng 16,5%

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà 5 tháng năm 2022, do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 672.878 tỷ đồng, bằng 57,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2021.