Ứng dụng thuế điện tử Etax-mobile sẽ ra mắt trong tháng 8

Ứng dụng thuế điện tử Etax-mobile sẽ ra mắt trong tháng 8

Mới đây, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các vụ đơn vị chuyên môn phân tích quy trình nghiệp vụ, kỹ thuật để xây dựng ứng dụng Etax-mobile, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa ứng dụng này vào thực tiễn.