KienlongBank có tân Chủ tịch HĐQT

KienlongBank có tân Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc sẽ là người kế nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngân hàng thay cho bà Trần Thị Thu Hằng.