KienlongBank có tân Chủ tịch HĐQT

Đông Bắc 10:01 | 06/07/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ông Trần Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc sẽ là người kế nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngân hàng thay cho bà Trần Thị Thu Hằng.

Ngân hàng TMCP Kiên Long -  KienlongBank (mã: KLB) vừa có thông báo về việc dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm nay nhằm đáp ứng sớm các yêu cầu theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Ngày đăng ký cuối cùng để các cổ đông hiện hữu thực hiện quyền ứng cử, đề cử và tham dự đại hội là ngày 26/8.

 

 Ông Trần Ngọc Minh sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT thay cho bà Hằng. (Ảnh: KienlongBank).

Theo tài liệu công bố, nhà băng này dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 10 theo hình thức trực tuyến để trình cổ đông thông qua quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, quy chế quản trị nội bộ của KienlongBank và các nội dung khác có liên quan.

Tại đại hội, KienlongBank cũng sẽ thay đổi cơ cấu, số lượng, bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.

Theo thông tin KienlongBank công bố, bà Trần Thị Thu Hằng sẽ từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 09/7/2024 theo nguyện vọng cá nhân. Bà Hằng sẽ tiếp tục công việc tại KLB với tư cách thành viên HĐQT, tham gia thực hiện các định hướng chiến lược của Ngân hàng.

Theo Quyết định của Hội đồng Quản trị, ông Trần Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc sẽ là người kế nhiệm, được HĐQT tin tưởng bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT KienlongBank. Cùng ngày, HĐQT cũng giao nhiệm vụ cho ông Trần Hồng Minh - Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc.

Trong giai đoạn bà Trần Thị Thu Hằng dẫn dắt, KienlongBank đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ và để lại dấu ấn đậm nét trong việc định hướng chiến lược, xây dựng nền tảng quản trị vững chắc cho Ngân hàng. Hoạt động kinh doanh của KienlongBank tăng trưởng mạnh mẽ.

 

Trước đó, vào ngày 26/4, KienlongBank đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội cũng nhất trí thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chủ chốt trong năm 2024 với tổng tài sản dự kiến đạt 90.000 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng đạt 60.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 800 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức cho phép dưới 3%.

Tính hết quý I/2024, KienlongBank đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 213 tỷ đồng, mang về 171 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được, Ngân hàng đã hoàn thành 27% kế hoạch năm được đề ra tại ĐHĐCĐ năm 2024.

Về hoạt động kinh doanh chủ chốt, trong 3 tháng đầu năm, dư nợ cho vay của KienlongBank đạt 53.392 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức cho phép dưới 3% đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Song song với đó, Ngân hàng cũng chủ động trong việc nâng cao nguồn lực, gia tăng bộ đệm thực hiện bao phủ nợ xấu, giảm tác động của nợ xấu cũng như linh hoạt ứng phó với các kịch bản xấu của thị trường trong tương lai.