Trở lại TP.HCM, người lao động cần những điều kiện gì?

Trở lại TP.HCM, người lao động cần những điều kiện gì?

UBND TP.HCM vừa chấp thuận phương án phối hợp vận chuyển người lao động từ các tỉnh, TP đến làm việc trong tình hình mới. Để trở lại TP.HCM làm việc, người lao động phải được tiêm vắc xin mũi 1 đủ 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 có xác nhận của cơ quan y tế và có xét nghiệm âm tính với Covid-19 hiệu lực theo quy định.