98 tổ chức phát hành chậm nghĩa vụ trả nợ trái phiếu với tổng giá trị 128.500 tỷ đồng

98 tổ chức phát hành chậm nghĩa vụ trả nợ trái phiếu với tổng giá trị 128.500 tỷ đồng

Sau khi Nghị định 08 được ban hành, thị trường TPDN đã ghi nhận một số hoạt động cơ cấu lại nợ theo hướng kéo dài kỳ hạn trái phiếu. Tuy nhiên, tính đến ngày 4/5, có đến 98 tổ chức phát hành chậm thực hiện nghĩa vụ nợ TPDN với tổng giá trị là 128.500 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 11% trên tổng khối lượng trái phiếu đang lưu hành.
Quý I/2023, phát hành hơn 24.700 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Quý I/2023, phát hành hơn 24.700 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính cho biết trong quý I/2023, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành được 24.708 tỷ đồng. Trong số đó khối lượng phát hành kể từ ngày 6/3/2023 khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực là 23.825 tỷ đồng, tương đương 96% khối lượng.