Tập đoàn Berkshire Hathaway báo cáo lỗ gần 44 tỷ USD trong quý II/2022

Tập đoàn Berkshire Hathaway báo cáo lỗ gần 44 tỷ USD trong quý II/2022

Tập đoàn Berkshire Hathaway thông báo khoản lỗ 43,76 tỷ USD trong quý II/2022 do giá trị giấy tờ các khoản đầu tư giảm mạnh. Tuy nhiên, nhiều công ty do tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett điều hành hoạt động tốt. Điều này cho thấy nền kinh tế Mỹ đang dần vượt qua áp lực từ việc lạm phát và lãi suất tăng.