Eurowindow Holding chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19

Eurowindow Holding chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19

Trao tặng hơn 50 máy thở hiện đại và hàng nghìn suất quà, ủng hộ các Quỹ phòng chống Covid – 19, Quỹ vắc xin tại Hà Nội cũng như nhiều địa phương, Công ty CP Eurowindow Holding đã đang tích cực chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.