Hà Nội dự kiến đưa vào khai thác 3 công trình giao thông trọng điểm trong năm 2023

Hà Nội dự kiến đưa vào khai thác 3 công trình giao thông trọng điểm trong năm 2023

Năm 2022, TP Hà Nội đã chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu, các đơn vị thi công tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, phát triển hạ tầng, góp phần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Nhờ đó, 3 dự án trọng điểm tại Hà Nội sẽ hứa hẹn đưa vào khai thác trong năm 2023...