Vì sao Việt Nam nhập 37 tàu cũ từ Nhật Bản?

Vì sao Việt Nam nhập 37 tàu cũ từ Nhật Bản?

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa đề nghị Thủ tướng cho phép nhập khẩu 37 toa xe sản xuất từ năm 1979-1982, đã qua sử dụng do doanh nghiệp đường sắt Nhật Bản chuyển giao miễn phí để cải tạo, khai thác tại Việt Nam.