Vietjet dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%

Vietjet dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%

Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Mã: VJC) vừa công bố tài liệu phục vụ đại hội cổ đông tổ chức sáng hôm nay 28/5. Một trong những nội dung mà Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua là phương án trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%.