Gần 1 tỷ USD vốn FDI rót vào ngành kinh doanh BĐS trong 4 tháng đầu năm

Gần 1 tỷ USD vốn FDI rót vào ngành kinh doanh BĐS trong 4 tháng đầu năm

Trong 4 tháng đầu năm, ước tính vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 8,88 tỷ USD, giảm 17,9% so với cùng kỳ trong khi FDI thực hiện đạt hơn 5,85 tỷ USD, giảm 1,2%. Trong đó, 3 ngành hút vốn FDI lớn nhất lần lượt là công nghiệp chế biến chế tạo, tài chính ngân hàng và kinh doanh bất động sản.
Tháng 1/2023, vốn FDI đăng ký mới tăng 48,5%

Tháng 1/2023, vốn FDI đăng ký mới tăng 48,5%

Tổng cục Thống kê vừa công bố sáng 29/1, tính từ đầu năm đến ngày 20/1, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 1,69 tỷ USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước.
Infographic: Bức tranh ấn tượng về thu hút FDI cả năm 2022

Infographic: Bức tranh ấn tượng về thu hút FDI cả năm 2022

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2022 (tính đến 20/12/2022) ước đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm trước. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.