Mối lo thu hút vốn FDI vào Việt Nam bị giảm

Mối lo thu hút vốn FDI vào Việt Nam bị giảm

Các chuyên gia nhận định, nếu Covid-19 kéo dài hơn thì ảnh hưởng tới dòng vốn FDI sẽ là dài hạn, khéo theo những khó khăn về sức mua trong nước, chuỗi cung ứng thay đổi, vấn đề mất lao động, tuyển dụng lại lao động…
TP.HCM : Thu hút vốn FDI giảm 43,6% , thu ngân sách tăng 15,8%

TP.HCM : Thu hút vốn FDI giảm 43,6% , thu ngân sách tăng 15,8%

Tính từ ngày 1/1 đến ngày 20/8/2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào TP.HCM là 2,18 tỷ USD, giảm 43,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM lũy kế 8 tháng năm 2021 ước thực hiện 255.687 tỷ đồng, đạt hơn 70% dự toán và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2020.