Cần có cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp trong nước 'bắt tay' với FDI

Cần có cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp trong nước 'bắt tay' với FDI

Tại Hội nghị Lãnh đạo các tập đoàn Bắc Âu đang đầu tư tại Việt Nam, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, cần có cơ chế, chính sách để hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước cùng hợp tác làm ăn với các doanh nghiệp FDI, qua đó vươn mình, từng bước tiến ra "sân chơi" của thế giới.