RCEP: Đâu là vướng mắc cốt lõi nhất?

RCEP: Đâu là vướng mắc cốt lõi nhất?

(DNVN) - Cho dù đạt được những bước tiến tích cực song Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) đang gặp nhiều khó khăn, trong đó, vướng mắc cốt lõi nhất là đàm phán mở cửa thị trường hàng hóa (thuế quan) và quy tắc xuất xứ, theo Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI.
Cần khuyến khích doanh nghiệp nhận người khuyết tật làm việc

Cần khuyến khích doanh nghiệp nhận người khuyết tật làm việc

Hiện nay, với trách nhiệm xã hội của mình, nhiều doanh nghiệp đã dành một số chỉ tiêu việc làm cho người khuyết tật. Tuy nhiên, cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp có lao động là người khuyết tật vẫn chưa thực sự khuyến khích các doanh nghiệp nhận người lao động khuyết tật vào đơn vị mình.