Thanh Hóa: “Bức tranh” sáng trong thực hiện “mục tiêu kép”

Thanh Hóa: “Bức tranh” sáng trong thực hiện “mục tiêu kép”

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, 8 tháng đầu năm 2021, nền kinh tế của tỉnh Thanh Hóa vẫn đạt mức tăng trưởng khá và hiện nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, với nhiều chỉ tiêu, lĩnh vực sản xuất hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo bước đột phá trong những tháng cuối năm.