UBCKNN: Nhiều app giao dịch chứng khoán chưa được cấp phép hoạt động, nhà đầu tư cần thận trọng

UBCKNN: Nhiều app giao dịch chứng khoán chưa được cấp phép hoạt động, nhà đầu tư cần thận trọng

Phát đi khuyến cáo về việc giao dịch các website, app giao dịch chứng khoán trên không gian mạng chưa được cấp phép hoạt động; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình.