UBCKNN: Nhiều app giao dịch chứng khoán chưa được cấp phép hoạt động, nhà đầu tư cần thận trọng

Trang Mai 17:46 | 24/11/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Phát đi khuyến cáo về việc giao dịch các website, app giao dịch chứng khoán trên không gian mạng chưa được cấp phép hoạt động; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gần đây, một số doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch như: Tititada, Anfin, Infina… và sử dụng công cụ truyền thông để quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ của mình, nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức hỗ trợ họ đặt lệnh giao dịch chứng khoán. Điều này có dấu hiệu hoạt động kinh doanh chứng khoán mà không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo khi giao dịch trên những app và website này, nhà đầu tư có thể gặp rủi ro nếu có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Theo đó, khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này, nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.

Ủy ban Chứng khoán cũng cung cấp thông báo danh sách 81 các công ty chứng khoán được cấp phép để nhà đầu tư theo dõi.

Trước đó, vào đầu tháng 10, Ủy ban Chứng khoán cũng đã gửi công văn khuyến cáo các nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ về chứng khoán trên không gian mạng khi chưa được cơ quan này cấp phép. Cơ quan quản lý nêu tên một số doanh nghiệp như Passion Invest, Finhay, Infina, Savenow, BUFF…

Khuyến cáo này nêu rõ: Một số doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch sử dụng công cụ truyền thông, báo chí quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ của mình để huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được UBCKNN cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 

Việc huy động vốn này được thực hiện dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình.