Tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT theo nguyên tắc ngang giá

19:07 | 17/08/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Đây là nội dung đáng chú ý của Nghị định 69/2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT vừa được Chính phủ ban hành.

Tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT theo nguyên tắc ngang giá - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 
Ngày 15/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (dự án BT).

Theo đó, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định của pháp luật về đấu thầu; chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Nghị định quy định: Tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT, gồm quỹ đất; đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất (trụ sở làm việc) của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội...

Cùng với đó, các tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (tài sản kết cấu hạ tầng) và các loại tài sản công khác theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công... đều trong diện được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư.

Tài sản công được để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá. Giá trị dự án BT tương đương với giá trị tài sản công thanh toán, trong đó tài sản công được định giá theo thị trường tại thời điểm thanh toán, còn giá trị dự án BT xác định theo kết quả đấu thầu.

Theo Nghị định, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư, xây dựng. Và quá trình thanh toán này phải được phản ánh vào ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật. Cụ thể, tài sản công thuộc trung ương quản lý được tổng hợp, phản ánh vào ngân sách trung ương; tài sản công thuộc địa phương quản lý thì phản ánh vào ngân sách địa phương.

Việc giao tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT được thực hiện sau khi dự án hoàn thành hoặc khối lượng xây dựng công trình dự án BT hoàn thành theo tiến độ và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Trong trường hợp sử dụng quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư BT thì UBND cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Thời điểm thanh toán dự án BT đối với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất hoặc trụ sở làm việc là thời điểm UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư.

Khoản lãi vay trong phương án tài chính của Hợp đồng BT đối với phần giá trị công trình Dự án BT hoàn thành theo tiến độ, chấm dứt kể từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, giao tài sản cho nhà đầu tư.

Về giá trị dự án BT được xác định cụ thể tại hợp đồng BT theo kết quả đấu thầu và không thay đổi kể từ ngày Hợp đồng BT được ký kết. Trong trường hợp cơ quan chức năng cho phép điều chỉnh quy mô, thiết kế kỹ thuật, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án BT, khoản lãi vay trong phương án tài chính của hợp đồng BT theo đúng quy định của pháp luật dẫn đến thay đổi giá trị dự án thì được quy định rõ trong phụ lục hợp đồng.