Thành Phố Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND

Thành Phố Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND

HĐND TP Hà Tĩnh đã họp và bỏ phiếu tín nhiệm, bầu ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh.