Tân Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Bề dày hoạt động Đoàn, trình độ Tiến sĩ Kinh tế

14:50 | 11/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Anh Nguyễn Anh Tuấn mới đây đã được bầu giữ chức bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Anh Tuấn đã trúng cử với 114 phiếu bầu - đạt tỉ lệ 99,13%.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1979 tại Quảng Xương, Thanh Hóa. Anh Nguyễn Anh Tuấn đã trải qua quá trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ từ cử nhân Kinh tế ngành Tài chính Ngân hàng (tốt nghiệp năm 2004), thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Tiến sĩ Quản lý Kinh tế. Về trình độ chính trị, anh Nguyễn Anh Tuấn có bằng lý luận chính trị cao cấp.

 
Ngày 11/11, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI kiện toàn chức danh bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Anh Tuấn đã được bầu giữ chức Bí thư với số phiếu hợp lệ là 114 - chiếm 99,13%.
 
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn là ai?
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn là ai?
 

Quá trình công tác của Bí thư thứ nhất TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn

 

1997-2004: Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư chi đoàn B1-K39, Bí thư Chi đoàn Ngân hàng 39C, ủy viên BCH Liên Chi đoàn Ngân hàng - Tài chính. Cán bộ phòng Quản lý Khoa học, trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
 
Tháng 12/2002 - tháng 6/2009: Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học, Giảng viên Khoa Ngân hàng - Tài chính; Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về ngân hàng, tài chính và chứng khoán, Đại học Kinh tế Quốc dân; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội (khóa XIII), Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn là ai?
 
Tháng 6/2009 - 1/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (khóa VIII); Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam.
 
Tháng 2/2010 - 9/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
Tháng 10/2011 - 1/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa IX, khóa X), Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
 
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn là ai?
 
Tháng 2/2013 - 8/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa X), Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn (khóa XXI), Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
 
Tháng 8/2014 - 11/2017: Bí thư Trung ương Đoàn khóa X; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn (tháng 5/2016).
 
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn là ai?
 
Tháng 12/2017 đến nay: Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI (tháng 12/2017); Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XI (tháng 01/2018); Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (tháng 10/2018); Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (tháng 12/2019).
 
 
Thùy Dương