Tham nhũng ở Việt Nam đang được kiềm chế: Cơ sở nào để đánh giá?

15:54 09/11/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Trong phiên họp Quốc hội ngày 9/11, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã nêu ra 4 căn cứ để đánh giá tình trạng tham nhũng đã được kiềm chế, từng bước được ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm.