Thanh Hóa: Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2021 sẽ tổ chức vừa phải, nhưng trang trọng

10:00 | 07/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ghi nhận sự nỗ lực vượt khó, kiên cường của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức chương trình quy mô vừa phải, nhưng trang trọng và ý nghĩa.

Dự kiến được tổ chức vào tối ngày 11/10

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hằng năm đều được tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2021, dự kiến được tổ chức vào tối ngày 11/10/2021 tại Trung tâm Hội nghị 25B. Công tác tổ chức phục vụ Lễ tôn vinh được tỉnh Thanh Hóa lên phương án nhằm  đảm bảo trang trọng, chu đáo, an toàn, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa họp bàn về việc tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Buổi lễ nhằm động viên, khích lệ doanh nhân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao trách nhiệm xã hội, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, đồng thời khuyến khích các doanh nhân, doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, lao động sáng tạo, tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có uy tín, chất lượng trên thị trường, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Ghi nhận sự nỗ lực vượt khó, kiên cường của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh, quan điểm của UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức chương trình tuy quy mô vừa phải nhưng trang trọng và ý nghĩa, tạo động lực cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục vươn lên, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Xét tặng danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa

Hội nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa cũng đã thông qua danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân được đề cử và ứng cử xét tặng danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở quy định tại Quyết định số 3238 của UBND tỉnh Thanh Hóa, đại diện các cơ quan đã thảo luận, đánh giá, chấm điểm các doanh nghiệp tham gia hồ sơ ứng cử, đề cử theo các tiêu chí quy định, như: Việc chấp hành pháp luật về đầu tư, lao động, đất đai, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, việc chấp hành các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật; bảo đảm đời sống, việc làm cho người lao động, tham gia tích cực công tác từ thiện, an sinh xã hội vì cộng đồng.

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hằng năm đều được tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu (Buổi Lễ năm 2020)

Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2021 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tác động nặng nề lên nhiều lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, việc bình xét, chấm điểm tiêu chí của các doanh nghiệp cũng được hội đồng xem xét một cách linh hoạt, tuy nhiên vẫn phải bảo đảm sự công bằng và lựa chọn được những doanh nghiệp xứng đáng, có nhiều nỗ lực trong khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt quy định của pháp luật và đóng góp cho ngân sách Nhà nước, tạo việc làm, bảo đảm các chế độ, đời sống cho người lao động.

Về công tác phòng chống dịch, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Y tế Thanh Hóa chỉ đạo CDC chịu trách nhiệm công tác phòng chống dịch COVID-19, cử 1 tổ trực tại địa điểm tổ chức buổi lễ, trong đó yêu cầu tất cả đối tượng tham gia buổi lễ phải được test nhanh COVID-19 trước khi vào hội trường đối với những người chưa có test nhanh kháng nguyên hoặc test RT-PCR trong vòng 72 tiếng. Do vậy, thời gian ghi trong Giấy mời phải lưu ý công tác này để đảm bảo thời gian tổ chức buổi lễ. Yêu cầu các ngành liên quan phối hợp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, số lượng người tham gia tối đa là 200 người.

Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ trong kế hoạch triển khai Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân năm 2021 cũng đã báo cáo tình hình công việc cụ thể. Theo đó, về cơ bản, công tác khánh tiết, chuẩn bị kịch bản chi tiết chương trình đã được Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chuẩn bị đúng tiến độ đặt ra. Ngay từ đầu tháng 10/2021 các cơ quan truyền thông cũng đã bắt đầu khởi động các chương trình tuyên tuyền về hoạt động, đóng góp và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều nỗ lực trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.