Thành lập 3 hội đồng thẩm định quy hoạch hạ tầng giao thông

21:05 | 17/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Hội đồng.
Thep Báo điện tử Quân đội nhân dân Các Ủy viên Hội đồng gồm đại diện các Bộ, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ; đại diện Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; đại diện Ủy ban Dân tộc; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện UBND các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ; đại diện Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.
 
Thành lập 3 hội đồng thẩm định quy hoạch hạ tầng giao thông - ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Hội đồng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ủy viên Hội đồng còn có các chuyên gia phản biện. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Giao thông vận tải. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
TTXVN cho biết trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng và các thành viên, Cơ quan thường trực hội đồng, các ủy viên phản biện thực hiện theo Điều 33, 34, 35 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 3 hội đồng trên đều hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Nguyễn Triệu