Doanh nghiệp chớp cơ hội xuất khẩu sang Brazil

Doanh nghiệp chớp cơ hội xuất khẩu sang Brazil

Brazil đã có giao dịch thương mại trong hầu hết các mặt hàng. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang thị trường Brazil đạt 6,35 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay.